İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazar Büyüklüğünün, Artan İdrar Kaçırma İnsidansı Nedeniyle %10,1’lik bir YBBO kaydederek 2030 yılına kadar 6,8 Milyar ABD Dolarına ulaşması beklenmektedir.


Acumen Araştırma ve Danışmanlık yakın zamanda “İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazar Raporu ve Bölge Tahmini, 2022 – 2030” başlıklı rapor yayınladı.

LOS ANGELES , 21 Kasım 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Küresel İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarı Büyüklük, 2021’de 2,9 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşti ve 2022’den 2030’a kadar %10,1’lik bir YBBO ile büyüyerek 2030’a kadar 6,8 Milyar ABD Doları büyüklüğünde bir pazar büyüklüğüne sahip olacağı tahmin ediliyor.

İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Piyasa İstatistikleri

 • Küresel üriner inkontinans tedavi cihazları pazar geliri, 2022’den 2030’a %10,1’lik YBBO ile 2021’de 2,9 milyar ABD doları değerindeydi.
 • Kuzey Amerika bölgesi, 2021’de idrar kaçırma tedavi cihazları pazar payının %42,9’unu oluşturuyordu
 • Asya-Pasifik üriner inkontinans tedavi cihazları pazarındaki büyümenin 2022’den 2030’a kadar %11’lik bir YBBO ile genişlemesi bekleniyor
 • Ürüne göre vajinal askılar segmenti, 2021’de toplam pazar payının %34’ünden fazlasını ele geçirdi
 • Minimal invaziv cerrahiye artan ilgi, idrar kaçırma tedavi cihazlarının pazar değerini artırıyor

Ücretsiz Örnek Rapor Talebi @

İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazar Raporu Kapsamı:

Pazar İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarı
İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarı Beden 2021 2,9 Milyar ABD Doları
İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarı 2030 tahmini 6,8 Milyar ABD Doları
İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarı 2022 – 2030 Sırasında YBBO %10.1
İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarı Analiz Dönemi 2018 – 2030
İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarı Temel Yıl 2021
İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarı Tahmin Verileri 2022 – 2030
Kapsanan Segmentler Ürüne, İnkontinans Türüne, Son Kullanıcıya ve Coğrafyaya Göre
İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarı Bölgesel Kapsam Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika
Kilit Şirketlerin Profili Teleflex Incorporated, Boston Scientific Corporation, AMI GmbH, CR Bard, Inc., B. Braun Melsungen AG, Coloplast Group, Atlantic Therapeutics Group Ltd., Promedon Group, Hollister Incorporated, Medtronic plc, InControl Medical LLC, Ethicon US, LLC. ve ZSI Surgical Implants SRL
Rapor Kapsamı Pazar Eğilimleri, Yönlendiriciler, Kısıtlamalar, Rekabet Analizi, Oyuncu Profili Oluşturma, Yönetmelik Analizi

İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazar Büyüklüğünün, Artan İdrar Kaçırma İnsidansı Nedeniyle %10,1'lik bir YBBO kaydederek 2030 yılına kadar 6,8 Milyar ABD Dolarına ulaşması beklenmektedir.

İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarına Genel Bakış

Küresel olarak, idrar kaçırma şikayeti olan hastaların sayısı artıyor. Bir araştırmaya göre, kadınların %60’ından fazlası idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Şirketler, hastalara en iyi tedavi seçeneklerini sunmak için yeni idrar kaçırma tedavi cihazlarının araştırılması ve geliştirilmesine önemli yatırımlar yapıyor. Birkaç çok uluslu şirket, Medtronic plc’nin aşırı aktif mesanenin teşhisi için perkütan tibial nöromodülasyona yönelik NURO Sistemi gibi yeni transkutanöz elektriksel sinir cihazları geliştiriyor ve piyasaya sürüyor. Çok çeşitli şirketler inkontinans için non-invaziv, tezgah üstü elektroterapi ekipmanı satmaktadır. Sonuç olarak, dünya çapında idrar kaçırma tedavi cihazları pazarının önümüzdeki yıllarda sektör liderleri için önemli fırsatlar sunması beklenmektedir.

İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazar Trendleri

Üriner inkontinans ve aşırı aktif mesanenin küresel prevalansının yanı sıra implante edilemeyen elektrikli verimsiz aletler gibi yenilikçi gelişmelerin önümüzdeki yıllarda küresel pazarın büyümesine yardımcı olması bekleniyor. 2022’den 2030’a kadar, Kuzey Amerika ve Avrupa’nın küresel idrar kaçırma tedavi cihazları pazarına hakim olması bekleniyor. Bunun nedeni, üriner inkontinans tedavisi için minimal invaziv tıbbi prosedürlere/cihazlara yönelik artan talep, uygun tıbbi geri ödeme politikaları ve hızla büyüyen geriatrik nüfustur.

İnkontinans tipi açısından, acil inkontinans segmentinin tahmin dönemi boyunca küresel üriner inkontinans tedavisi pazarına hakim olması beklenmektedir. 2022’den 2030’a kadar, segmentin hızlı bir şekilde büyümesi bekleniyor. Dünyanın her yerindeki birçok insan, idrar kaçırmaya neden olan aşırı aktif mesaneden etkilenir. Sıkışma inkontinans bölümünün gücü, diğer tedavi cihazları/stratejileri ile karşılaştırıldığında tedavi cihazlarının, özellikle implante edilebilir elektrikli stimülasyon cihazlarının daha yüksek maliyetine bağlanır. Sonuç olarak, sıkışma inkontinans oranlarındaki artış, aşırı aktif mesane tedavisi için elektrikli inkontinans aletlerinin seçiminin artması ve segmentte yeni ürün lansmanlarının önümüzdeki yıllarda segmentin gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir.

Raporun ayrıntılı içindekiler tablosunu kontrol edin @

İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazar Bölümlendirmesi

Küresel üriner inkontinans tedavi cihazları pazarı, Acumen Research and Consulting tarafından ürüne, inkontinans tipine ve son kullanıcıya göre bölümlere ayrılmıştır. Ürüne göre segment, üretral kateterler (foley kateterler ve diğer üriner kateterler), vajinal askılar (geleneksel vajinal askılar ve gelişmiş vajinal askılar), yapay idrar sfinkterleri, elektrik stimülasyon cihazları ve diğerleri olarak ayrılır. İdrar kaçırma tedavi cihazları pazar tahminine göre, üretral kateter kategorisinin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde gelişeceği öngörülmektedir.

İdrar kaçırma tipi açısından pazar, stres tipi idrar kaçırma, karışık idrar kaçırma, sıkışma tipi idrar kaçırma ve taşma tipi idrar kaçırma olarak kategorize edilir. Ayrıca pazar, son kullanıcıya göre hastaneler, klinikler, ayaktan cerrahi merkezleri ve ev kullanımı olarak bölünmüştür. 2022’de hastane segmenti küresel pazarda önemli bir paya sahipti ve bunu ayaktan cerrahi merkezleri izledi. TVT ve TOT gibi son teknoloji sling tıbbi prosedür stratejilerini kullanan küresel acil durum kliniklerinin sayısındaki artışın yanı sıra beklenenden daha küçük slinglerin kullanılmasının acil durum kliniklerinin ve ayakta tedavi merkezlerinin gelişmesine yardımcı olması beklenmektedir. tahmin zaman çerçevesi arasında ameliyat merkezi parçaları.

İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarına Bölgesel Genel Bakış

Bölgeye bağlı olarak, dünya çapında üriner inkontinans tedavi cihazları pazar segmentasyonu Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika’dır. Üriner inkontinans tedavi cihazları endüstri raporuna göre, Kuzey Amerika 2021’de küresel pazarın en büyük teklifini ifade etti ve onu Avrupa izledi. Sofistike sağlık tesisleri, elverişli geri ödeme politikaları ve idrar kaçırma tedavisi için buluşa dayalı ürün serilerinin erken benimsenmesi, Kuzey Amerika’nın genel endüstri içindeki önemli payına katkıda bulunmuştur. 2022’den 2030’a kadar Avrupa’nın idrar kaçırma tedavi cihazları için en cazip iş sektörü olması bekleniyor. Bölgedeki yüksek yaygınlık ve üriner inkontinans sıklığındaki artış, giyilebilir elektrikli inkontinans cihazlarının geç piyasaya sürülmesi ve kişi başına yüksek insan hizmetleri kullanımının bir sonucu olarak, Avrupa pazarının önümüzdeki yıllarda en hızlı YBBO’da büyümesi bekleniyor. .

Bunun yanı sıra, Asya-Pasifik bölgesinin 2030 yılına kadar genel endüstrinin pazar payını oluşturması muhtemeldir. Bunun nedeni, Hindistan ve Çin gibi yoğun nüfuslu ülkelerdeki büyük üriner inkontinans sessiz tabanı, Japonya’daki büyük geriatrik popülasyon ve Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’de yenilikçi tahrikli ürünlere yönelik tercihte artış. Medtronic plc, Boston Scientific Corporation ve Cogentix Medical gibi kilit üreticiler tarafından yenilikçi bir şekilde geliştirilmiş ürünlerin benimsenmesinde artış, büyük olasılıkla küresel üriner inkontinans tedavi cihazları pazarını yönlendirecektir.

Bu premium araştırma raporunu satın alın –

İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Piyasa Oyuncuları

Önde gelen üriner inkontinans tedavi cihazları pazar şirketlerinden bazıları şunlardır: Teleflex Incorporated, AMI GmbH, B. Braun Melsungen AG, Atlantic Therapeutics Group Ltd., Hollister Incorporated, InControl Medical LLC, Boston Scientific Corporation, CR Bard, Inc., Coloplast Group, Promedon Group, Medtronic plc, Ethicon US, LLC. ve ZSI Surgical Implants SRL

Bu Raporun Yanıtladığı Sorular

 • İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarı 2021 Yılı Pazar Büyüklüğü Ne Kadardı?
 • 2022’den 2030’a tahmin döneminde İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarının YBBO’su ne olacak?
 • Küresel İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarındaki başlıca oyuncular kimlerdir?
 • 2021 yılında İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarında en büyük pay hangi bölgeye ait?
 • İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarının ana pazar sürücüleri nelerdir?
 • İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazarının en büyük son kullanıcısı kimdir?
 • 2030 yılında İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Piyasa değeri ne olacak?

Daha Fazla Araştırma Konusuna Göz Atın Sağlık sektörü İlişkili:

küresel Diyabetle İlişkili Oftalmik Tedavi Pazarı hesaplanmış 26,14 Milyar ABD Doları karşılığında 2020 yılında bir %6,9’luk kayda değer YBBO 2021-2028 tahmin döneminde.

Küresel Varis Tedavi Cihazları Pazarı bir oranda büyüyeceği tahmin edilmektedir. YBBO yaklaşık %6,9 2021-2028 tahmin dönemi boyunca ve yaklaşık olarak ulaşmak 1.812,6 Milyon ABD Doları 2028 yılına kadar

Küresel KBB Tedavi Pazarı Hesaplanan boyut 21,1 Milyar ABD Doları 2021’de ve pazar büyüklüğü elde edeceği tahmin ediliyor 33,9 Milyar ABD Doları 2030 yılına kadar yükselen bir %5,5 YBBO 2022’den 2030’a kadar.

Hakkında Acumen Araştırma ve Danışmanlık:

Acumen Research and Consulting, bilgi teknolojisi, yatırım, telekomünikasyon, üretim ve tüketici teknolojisi pazarlarına küresel bir pazar istihbaratı ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısıdır. ARC, yatırım topluluklarının, BT uzmanlarının ve şirket yöneticilerinin teknoloji satın alımlarında gerçeğe dayalı kararlar almalarına ve pazar rekabetini sürdürmek için sağlam büyüme stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Acumen Araştırma ve Danışmanlık, 100’den fazla Analistten oluşan ekip büyüklüğü ve 200 yılı aşkın toplu endüstri deneyimiyle, küresel ve ülke düzeyinde uzmanlıkla birlikte sektör bilgisinin bir kombinasyonunu sunmayı garanti eder.

Son Güncelleme İçin Bizi Takip Edin twitter ve, LinkedIn

Bize Ulaşın:

Bay Richard Johnson

Acumen Araştırma ve Danışmanlık

ABD: +13474743864

Hindistan: +918983225533

E-posta: [email protected]

İçerik GlobeNewswire’a aittir. DKODING Media, sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. DKODING Media, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.

İdrar Kaçırma Tedavi Cihazları Pazar Büyüklüğünün, Artan İdrar Kaçırma İnsidansı Nedeniyle %10,1'lik bir YBBO kaydederek 2030 yılına kadar 6,8 Milyar ABD Dolarına ulaşması beklenmektedir.


Kaynak : https://www.dkoding.in/press-release/urinary-incontinence-treatment-devices-market-size-is-expected-to-reach-at-usd-6-8-billion-by-2030-registering-a-cagr-of-10-1-owing-to-rising-incidence-of-urinary-incontinence/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir