Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? İlk toplantıda neler oldu?…

2022 asgari ücret zammı için ilk görüşme sona erdi. Bakan Bilgin toplantıda yaptığı açıklamasında “Enflasyon karşısında emeği koruyacağız” ifadelerini kullandı. Şimdi gözler 2. Ve 3. Toplantıya çevrildi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Nazmi Irgat ise, “İçimizde bulunduğumuz şartlarda asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin hayatını idame ettirmesi mümkün değil” dedi. İşte asgari ücret görüşmelerine ilişkin ayrıntılar…

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısı işçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. 2. toplantı, 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te TÜRK-İŞ’te, 3. toplantı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da TİSK’te yapılacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KAÇ TOPLANTI YAPILACAK?

Bakanlık, TÜRK-İŞ ve TİSK’te yapılacak 3 toplantının ardından 4. Toplantı yine Bakanlık’ta gerçekleşecek ve 2022 yılı asgari ücret zammı bu toplantının ardından açıklanacak.

 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDA NELER OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücret görüşmelerinin başlamasının ardından şu açıklamalarda bulundu:

Enflasyon karşısında emeği koruyacağız. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Sendikalarımızın temsilcileri ve kamu adına bu sürecin içinde yer alan arkadaşlarımız burada teknik çalışmalarını yaparak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir. Biz bu çalışmaları etraflıca yürüttük. 

Türkiye çapında bu konuda kapsamlı bir araştırma da yaptık. Ekonomi büyürken de küçülürken de sorunlar ortaya çıkabilir. Türk ekonomisi hamdolsun sürekli büyüyen bir ekonomi. Küresel kriz ortamında ekonominin nasıl dinamik bir yapıya sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Aralık ayına girilmesiyle birlikte gözler Asgari Ücret Tespit komisyonu son dakika açıklamalarına kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 2022 asgari ücret zammının toplumu tatmin edecek bir oranda olacağı belirtildi. Bilgin, görüşmelerin uzamayacağını ve kararın 1-2 hafta içerisinde açıklanacağını söyledi. Bu açıklamalara göre 2022 asgari ücret geçen yıla göre daha erken tarihlerde netleşmiş olacak.

İnsani gelişmeye karşılık sağlayacak bir düzenleme de önem taşıyacaktır. Türkiye ekonomide yaşanan kurlarda yaşanan dalgalanmalar istikrara kavuşacak şeylerdir. Makro göstergeler üretim kapasitesinin artışı, istihdam, üretimdir. Bu gelişmeler istikrara kavuştuğu zaman daha da güçlenecektir ekonomimiz. 

Araştırmamızı sizinle paylaşmak istiyorum. 2021’in Kasım ayında 26 şehirde gerçekleştirdik. Çok sayıda işverenimizle yaklaşık 604 işverenle görüştük. Türk üretim yapısının ağırlıklı oranını yansıtacak işletmelere gidildi. Bir önceki yılla karşılaştırıldığı zaman önümüzdeki seneyi nasıl görüyorsunuz dediğinizde yüzde 51’in hiçbir değişiklik olmayacağını, yüzde 37’sinin de iyiye gideceğini söylediğini yüzde 11’inin de kötüye gideceğini söylediğini gördük. 

Asgari ücretin hayat şartlarını nasıl etkileyeceğini sorduğumuzda iyi etkileyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 42. Bunlar iyiye beklentinin olduğunun işaretidir. Yüzde 89 ise ekonomide canlanma olacağını söylüyor.

Asgari ücret artıkça işten çıkarmaların artacağını gösteriyor. Belli bir oranda artış gerçekleşirse işverenlerimiz bunu ancak işten çıkarmalarla karşılanabileceğini söylüyor. 

61a77878ae298b35901c6200

(İşçi anketi sonucu)

Sizce asgari ücret ne kadar olmalı sorusuna 3 bin 500 ile 4 bin arasında olması gerektiğini söylemiştir. Profesyonel yöneticiler ise biraz daha uçuk olan 6 bin gibi rakamlar vermiştir.

Küçük işletmeler ve mikro işletmeler elinin altında işçi çalıştıranlar onlar da asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe neden olabileceği sorununu dile getirdiklerini sizlerle paylaşmak isterim.

61a7788266a97c2f9b00e6bf

(İşçi anketi sonucu)

2500 emekçiye ulaşıldı. Bunların yüzde 13’ünün asgari ücret dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 3750 -4000 lira arasında rakamlar telâfuz ettiler. Ağırlıklı oran 3750 lira ile 4 bin lira arasında toplandığı görülmektedir.

61a7789566a97c3035a44aa5

(İşveren anketi sonucu)

Sürdürülecek teknik çalışmalar var. 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Bu süreci biz bu sene Türk-İş Başkanı Atalay Bey, Özgür Bey de makul bir yerde uzlaşacağımız yerde bitirelim çağırısında bulundu, biz de bu görüşteyiz. Kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Türkiye sosyal devlettir. Türkiye’nin sendikaları, emekçileri mutlu oldukça Türkiye’nin büyümesi motive olacaktır. 

NAZMİ IRGAT – TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAŞKANI

Toplumun geniş bir kesimi yapılacak komisyon toplantısının sonuçlarını umutla beklemektedirler. Alınacak bu karar beklentileri karşılar, hayal kırıklığına yol açmaz, iş barışı ve toplumsal huzuru getirir. 2021 yılı fevkalade bir yıl oldu. 2020’de başlayan salgın hastalık, olumsuzluklar, çalışma yapısı değişiklikleri, uzaktan çalışma, evden çalışma, kısa çalışma, ücretsiz izin gibi uygulamaları içinde oldular. Bu insanların ücret ve gelirleri büyük kayba uğradı.

Enflasyon süreci başladı. Artarak devam eden enflasyonla birlikte milli paramız değer kaybetti, alım gücü düştü. Maalesef ülkedeki insanlar sendikal örgütlenme hakkını kullanamadığı için asgari ücreti kabul ederek işlerini korumakla karşı karşıyalar. Dünyada ve ülkemizde ucuz emek üzerine kurgulanmış çalışma sistemi var. Uluslararası rekabeti gidermenin tek yolunu ucuz emekte gördüler, bunun yanlışlığını yaşayarak görüyoruz. İçimizde akademisyen ve ekonomistler de var. İçimizde bulunduğumuz şartlarda asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin hayatını idame ettirmesi mümkün değil.

Sayın Bakanım sizden umutluyuz. Anketle beraber ortaya çıkıyor ki, bu asgari ücretin dayanılmaz hal aldığı ortaya çıktı. Bu çalışmamızın sağlıklı yol alabilmesi için çok ciddi çalışma yaptırmak durumunda kalıyoruz. Hem işveren hem hükümet ve çalışanlar olarak ortak noktaya gelmiş durumdayız. Enflasyon üzerindeki artışı işveren de kabul ediyor. Bundan da memnun kalıyoruz.

Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız. Artık yüzde 20-27’ler çalışanlar için adil bir vergi sistemi olmadığını kabul ediyoruz. En az ücretten vergi alınmasının sonu gelmiş olması lazım. AGİ ile bu durumun çözülebileceğini düşünüyoruz. Çalışanlar elbette ki sosyal devlet anlayışı içinde refah devletine ulaşırlar. Milyonlarca çalışanın içinde bulunduğu zorluğun borçlanarak ihtiyaç kredileri, kredi kartlarıyla hayatlarını idame ettiriyorlar. Yapılan zamla borçlarını ödeyip ailesiyle birlikte yaşamak için mücadele edecekler.

Gıdadaki artışların önüne geçilmesinin zamanı gelmiştir. Türk Lirası’nın değer kaybetmesini üzüntüyle karşılaşıyoruz. Asgari ücretin çalışan ve halkımıza hayırlı olacağını umuyorum.

AKANSEL KOÇ – TİSK GENEL SEKRETERİ

1.5 yılı aşkın süredir Koronavirüs nedeniyle farklı bir dönemden geçiyoruz. Çalışanlarımızın sağlığı ve refahı önce geldi. Bu toplantıların sonucunda tüm taraflar için fayda yaratacak bir kararla sürecimizi tamamlayacağız. Dünyada ve ülkemizdeki sürekli değişen ekonomik dinamiklerin içindeyiz. Ekonomide küresel olarak içinden geçtiğimiz süreçte hükümetimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilen destekler oldukça önemlidir.

Ne yazık ki tüm dünyada artan Emtia, ham madde fiyatları ve çip krizi gibi sorunlar birçok sektörümüzü maalesef olumsuz olarak etkiliyor. Hizmet sektörünün toparlanmamış olması biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Dünyada ve ülkemizde ilave istihdam yaratmak maalesef zorlaşmaktadır.

Ayrıca ülkemizin vergi gelirleri, gerek işverenler üzerindeki haksız rekabette olumsuz etkisi olan kayıt dışı istihdam yüzde 30’lara ulaştı. 9 milyonun üzerindeki kayıt dışı çalışanın devlet üzerinde yarattığı kayıp 150 milyar lira üzerindedir. Asgari ücret tespitinde istihdamın korunması, yeni istihdamın korunmasına fayda sağlayan asgari ücret teşvikinin 2022 yılında devam etmesine, işveren maliyetlerinin istihdamı artıracak adımlar atılmasını istirham ediyoruz. Ülke olarak birlikte büyüyebilmek esastır. Çalışanlarımızın refahını koruyacak artışa şimdiden evet diyoruz. Ortak fayda sağlayacak her türlü iş birliğine hazırız.

 

 

 

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir